Podcast

Polski gola! > Podcast

Niedługo już pierwsze nagrania mojego pionierskiego bloku zatytułowanego „Lectorografie”. Będę tu prezentować intymne rozmowy z moimi przyjaciółmi czytającymi książki i ich „żywoty czytelnika”.

Theme: Overlay by Kaira