Youtube

Polski gola! > Youtube

Moje lekcje nagrywane w trakcie izolacji 03 – 06.2020 to wykłady z użyciem prezentacji w powerpoincie i moich autorskich notatek. Zebrała się ich ponad setka, zamierzam kontynuować nagrywanie tych, których nie zdążyłam.

Próbką tych pomysłów niech będzie przykładowy wykład o poezji dla klas trzecich – „Piosenka o porcelanie” Czesława Miłosza.

Theme: Overlay by Kaira